Vertu Signature S Pure Black Red Gold Mixed Metals

32,000,000 26,000,000

Xem thêm :Nokia 8800 Điện Thoại Vertu Điện Thoại Mobiado

Tư Vấn